bodrum escort escort bodrum

Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych zakładu dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie modelowania, projektowania, uruchamiania i sterowania zaawansowanymi układami przekształtnikowych napędów elektrycznych. Na przestrzeni ostatnich lat zespół prowadził szereg prac badawczych realizując m.in. projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Regionalny Program Operacyjny oraz projekty we współpracy z jednostkami gospodarczymi. Zdobyte doświadczenie, zbudowane stanowiska badawcze, zgromadzona aparatura pomiarowa oraz opracowane własne programy symulacyjne i sterujące w czasie rzeczywistym pozwalają zaoferować przemysłowym jednostkom badawczym i firmom współpracę w zakresie projektowania i opracowania prototypów oraz prowadzania badań złożonych układów elektro-mechanicznych, zasilanych z przekształtników energoelektronicznych i sterowanych procesorami sygnałowymi wspieranymi układami FPGA. Na uwagę zasługują takie własne rozwiązania i opracowania jak:

 • sterowanie bezczujnikowe układów napędowych z silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych, silnikami bezszczotkowymi prądu stałego oraz silnikami reluktancyjnymi przełączalnymi,
 • sterowanie napędami z  silnikiem reluktancyjnym przełączalnym w zakresie bardzo wysokich prędkości obrotowych (powyżej 15.000 obr/min),
 • rozwiązanie zagadnień dynamicznego sterowania napędem mimo występujących elastycznych połączeń i rezonansów mechanicznych,
 • opracowanie odpornego sterowania położeniem i prędkością serwonapędu, w sytuacji  zmiany parametrów napędzanego układu,
 • precyzyjne sterowanie prędkością i położeniem serwonapędu z silnikiem momentowym (bez przekładni) z dokładnością pozycjonowania minut kątowych i minimalną prędkości kątową sięgającą ułamka  mrad/s,
 • opracowanie modeli do wyznaczania strat od wyższych harmonicznych w uzwojeniach i rdzeniach maszyn oraz transformatorów współpracujących z przekształtnikami, opracowanie pakietu programów do analizy harmonicznych w węźle sieci zasilającej i syntezy filtrów wyższych harmonicznych,
 • opracowanie pakietu programów wirtualnego laboratorium napędów przekształtnikowych,
 • oryginalna koncepcja rekreacyjnego pojazdu elektrycznego, umożliwiającego w pełni niezależne sterowanie napędami poszczególnych kół,
 • opracowanie specjalizowanej aparatury badawczej, w tym: eksperymentalny napęd pralki z zaawansowanym modułem sterowania, laboratoryjny napęd hybrydowy z silnikiem wysokoprężnym, układ do badania silników z proszkowym obwodem magnetycznym,
 • system równoległej akwizycji położenia kątowego za pośrednictwem czujników z różnymi interfejsami warstwy fizycznej,
 • autorska platforma integracji systemów teleinformatycznych z obsługą propagacji informacji krytycznej,
 • konfigurowalny, sterowany bezprzewodowo, wbudowany generator sygnału momentu w zależności od położenia kątowego wału silnika elektrycznego
 • opracowanie metody integracji platformy TechLink Bridge z systemem komunikacji DECT,
 • autorski, rozproszony  sterownik wielkoformatowej drukarki trójwymiarowej z obsługą komunikacji Ethernet/Wi-Fi/USB,
 • projekt nowej, aplikacyjnej platformy sprzętowej oraz rozwój oprogramowania systemu bezinwazyjnego pomiaru stężenia gazów na bazie technologii laserów kwantowo-kaskadowych,
 • opracowanie nowej technologii systemu ochrony pomieszczeń przed niepowołanym dostępem na bazie analizy sygnałów drgań powierzchni z wykorzystaniem sensorów typu MEMS.