bodrum escort escort bodrum
  • Poszukiwanie i badanie algorytmów odpornego sterowania serwonapędami w warunkach zmian parametrów układu napędzanego. Serwonapęd z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych zasilany jest z falownika MSI sterowanego za pomocą procesorów sygnałowych. Algorytmy sterowania odpornego wykorzystują teorię sterowania ślizgowego, specjalne konstrukcje regulatorów nieliniowych oraz metody inteligencji obliczeniowej, zwłaszcza z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego i sieci neuronowych.

 

  • Opracowanie metod sterowania bezczujnikowego (bez czujników na wale silnika) układami elektromechanicznymi, z wykorzystaniem teorii obserwatorów stanu (liniowych, nieliniowych i adaptacyjnych), estymatorów neuronowych zmiennych stanu oraz metod fizykalnych.

 

  • Badania w zakresie przekształtnikowych układów napędowych dużej mocy, zwłaszcza w zakresie napędów pomp i wentylatorów,  – opracowanie strategii energooszczędnego sterowania przy uwzględnieniu odkształcenia prądów i napięć, strat w maszynach elektrycznych, przekształtnikach i w torze zasilania. Opracowanie dla poszczególnych elementów układu modeli strat i odpowiedniej funkcji celu.

 

  • Opracowanie metod sterowania w czasie rzeczywistym dla uzyskania bardzo dobrych właściwości dynamicznych serwonapędu z luzem, tarciem i sprężystością w połączeniach mechanicznych – przy zastosowaniu złożonego układu sterowania, zdolnego do aktywnego tłumienia drgań skrętnych serwonapędu, kształtowania i filtracji sygnałów i wykorzystującego odpowiedni model tarcia oraz obserwatory trudno mierzalnych wielkości mechanicznych.

 

  • Opracowanie metod sterowania napędów elektrycznych odpornych na określone klasy awarii w maszynach elektrycznych, przekształtnikach energoelektronicznych oraz układach pomiarowych.